27
  Ιαν
  2021

  Προγράμματα και Διαγωνισμοί στις Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

  Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει σε μια σειρά από Προγράμματα και Διαγωνισμούς στις Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες, πρωτοβουλίες που συντονίζει ο εκπαιδευτικός κ. Γιαννόγκωνας Νικόλαος.

  Συνημμένα θα βρείτε σε ένα αρχείο όλα αυτά τα προγράμματα-διαγωνισμούς, ενώ στα επόμενα αρχεία θα βρείτε αναλυτική περιγραφή για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

  Εκ της Διευθύνσεως

  18
  Ιαν
  2021

  Ενισχυτική Διδασκαλία στα Ειδικά μαθήματα (ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αφορά τα ΑΓΓΛΙΚΑ)

  Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το ΦΕΚ3572/ΓΔ4/14-2021, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Ενισχυτικής Διδασκαλίας με προαιρετική συμμετοχή στα Μαθήματα: 1.Ελεύθερο Σχέδιο, 2. Γραμμικό Σχέδιο 3. Γαλλικά 4. Γερμανικά 5. Ιταλικά 6. Ισπανικά 7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
  Δεδομένου ότι η μαθήτρια έχει δηλώσει ως ειδικό μάθημα για τις Πανελλήνιες τα Γερμανικά, παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμεί στο μάθημα αυτό
  Επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ και την ΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΌΝΑ.

  15
  Ιαν
  2021

  Παρουσίαση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την είσοδό σας στο link: PowerPoint Presentation (minedu.gov.gr) https://www.minedu.gov.gr/publicatios/docs2020/Παρουσίαση_Νομοσχεδίου_ΑΕΙ_13.1.2021.pdf