Το Σχολείο μας

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-20

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διευθυντής:         Γεώργιος Καψούρης   ΠΕ02 Φιλόλογος

Υποδιευθυντής:  Σωτήριος Ρίζος             ΠΕ04 Φυσικός

                                Θωμάς Κιούσης             ΠΕ03 Μαθηματικός

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου μας αποτελείται από 30 εκπαιδευτικούς Δ/θμιας εκπαίδευσης , οι περισσότεροι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση και αρκετοί από αυτούς αρκέτα χρόνια στο σχολείο μας.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2017-18

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

  Το μαθητικό δυναμικό μας ανά τάξη:  Α’ ΤΑΞΗ         Β΄ ΤΑΞΗ           Γ’ ΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

   ΥΠΟΔΟΜΗ