Οι μαθήτριες/μαθητές της Γανθρ μπορούν να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους στην ηλ. διεύθυνση xrimount@gmail.com σε αρχείο word ή pdf με το επώνυμο, το τμήμα και το μάθημα (π.χ. Καψούρης Γανθρ Αρχαία)