Ενημερώνουμε ότι ύστερα από διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτοκόλλου: 119797/Δ2 / 11-09-2020, η οποία προωθήθηκε στο mail του σχολείου στις 11-09-2020 στις 14.29΄, η προσέλευση των μαθητών θα γίνει έως τις 8.15΄ τη Δευτέρα 14-09-2020.

Εκ της Διευθύνσεως