Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση απογραφής στρατευσίμων για τους γεννηθέντες το 2003 έως τις 31 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο έγγραφο.

Εκ της Διευθύνσεως