Σας κοινοποιούμε το Πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων και σας ενημερώνουμε ότι οι μαθήτριες-μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο 15 λεπτά πριν την προκαθορισμένη έναρξη. Η μη προσέλευση δε δικαιολογείται παρά μόνο με επίσημο χαρτί νοσοκομείου-γιατρού προκειμένου η/ο εξεταζόμενη/ος να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις οι οποίες θα οριστούν εν καιρώ.

Εκ της Διευθύνσεως