Στη ζωή των λαών υπάρχουν ημερομηνίες κρίσιμες και γεγονότα που σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα

1821: Ημερομηνία ορόσημο στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Επανάσταση του 1821: Μέγιστο γεγονός στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να νοηθεί η ύπαρξή του.

Το 1ο Γελ Κορωπίου τιμά τους ήρωες του Αγώνα του 1821 που διακινδύνευσαν τα πάντα για να σπάσουν τα δεσμά της ξένης τυραννίας