Συμμετοχή του σχολείου μας στην εκδήλωση “Αποτυπώματα” του ΣΚΕΠ

Το σχολείο μας συμμετείχε με δύο τμήματα, το Α3 και το Α4 στο πρόγραμμα "Αποτυπώματα", το οποίο υλοποιήθηκε στο μουσείο Βορρέ από τον ΣΚΕΠ, Τρίτη 11/2/2020. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους "έχοντας ως όραμα μια συμπεριληπτική κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι, εστιάζει στην κοινωνική…

ΠερισσότεραΣυμμετοχή του σχολείου μας στην εκδήλωση “Αποτυπώματα” του ΣΚΕΠ