Παρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών/μαθητών του σχολείου μας να προσκομίσουν από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μας μονάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των…

ΠερισσότεραΠαρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου