Ωρολόγιο πρόγραμμα τηλετάξεων από 9-11-2020-Εγκύκλιος 151977/ΓΔ4/7-11-20

Σας παραθέτουμε επισυναπτόμενη την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 151977/ΓΔ4/7-11-2020, σύμφωνα με την οποία διαμορφώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των τηλετάξεων των Λυκείων πανελλαδικά και παρέχονται οδηγίες για την υλοποίηση τους. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 1η ώρα 8.00-8.40, 2η ώρα 8.50-9.30, 3η ώρα 9.40-10.20, 4η ώρα 10.30.-11.10, 5η ώρα 11.20-12.00, 6η…

ΠερισσότεραΩρολόγιο πρόγραμμα τηλετάξεων από 9-11-2020-Εγκύκλιος 151977/ΓΔ4/7-11-20