Οδηγίες Υγειον. εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

Σας παραθέτουμε τις σχετικές οδηγίες στο συνημμένο έγγραφο 020621-ΑΠ10642-Φ.24-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ-ΟΔΗΓΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-Σ.Ε.Φ.Α.ΑΛήψη ΕΞΕ-59038-2021-ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΔΡΩΝ-ΚΑΙ-ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΓΙΑ-ΤΕΦΑΑ-ΕΤΟΥΣ-2021Λήψη

ΠερισσότεραΟδηγίες Υγειον. εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ