Εξεταστικά Κέντρα για τα Ειδικά μαθήματα: 1. Αγγλικά, 2. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, 3. Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Παρακαλώ να ενημερωθείτε σχετικά με τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων για τα προαναφερόμενα μαθήματα καθώς και για το Πρόγραμμα εξέτασης Εκ της Διευθύνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-2021Λήψη ΕΞΕ-71084-2021-Ορισμός-Εξεταστικών-Κέντρων-Μουσικών-Μαθημάτων-Μουσική-Εκτέλεση-και-Ερμηνεία-και-Μουσική-Αντίληψη-και-Γνώση-για-εισαγωγή-σταΛήψη

ΠερισσότεραΕξεταστικά Κέντρα για τα Ειδικά μαθήματα: 1. Αγγλικά, 2. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, 3. Μουσική Αντίληψη και Γνώση