Στο πλαίσιο της δράσης του σχολείου μας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, οργανώθηκε με πρωτοβουλία της κυρίας Φ. Γιαννακοπούλου (συντονίστρια της συγκεκριμένης δράσης) συνάντηση-συνεδρία του εκπαιδευτικού δυναμικού της μονάδας μας με την ψυχολόγο, ειδικά καταρτισμένη στη σχολική ψυχολογία, κα. Δούδαλη Αναστασία και την κοινωνική λειτουργό κα. Χαριτίδου Δήμητρα. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια κι ενδελεχή συζήτηση αναλύθηκαν συμπεριφορές, αναζητήθηκαν αίτια και τρόποι αντιμετώπισης παραβατικών στάσεων των μαθητών μας.