Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΚΑ1 με τίτλο “Το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου κατακτά την ψηφιακή εποχή και διεθνοποιείται”, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το σεμινάριο “Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση” παρουσίασαν τις δραστηρίοτητες που έκαναν στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας.Ακολούθησε μια γόνιμη συζήτηση και προτάθηκαν τρόποι ένταξης κάποιων από τα εργαλεία αυτά στη διδακτική πράξη.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση: ΠΑΛΕΡΜΟ ΣΙΚΕΛΙΑΣ (2) 1o meros