Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το σχολείο μας με τίτλο “Antibullying and Antidiscrimination Strategies” πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό σε ομάδα μαθητών του σχολείου μας από την κυρία Μαρία Δάρα , ψυχολόγο από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στις 10/10/2018. Για τη δράση αυτή χρησιμοποιήθηκε υλικό από το Αγγλικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου καθώς και το βίντεο  Say no!