Συνοπτικά τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ);

Τα ΓΕΛ διακρίνονται σε Ημερήσια κι Εσπερινά. Επίσης υπάρχουν: το Μουσικό, το Εκκλησιαστικό και το Καλλιτεχνικό ΓΕΛ όπου το πρόγραμμα μαθημάτων είναι αντίστοιχο με αυτό των ημερησίων, κι επιπλέον προσφέρουν μαθήματα εξειδίκευσης μουσικής, Εκκλησιαστική- θεολογικής και καλλιτεχνικής παιδείας, αντίστοιχα.

Tα μαθήματα στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την
Τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.

Στη Β ΤΑΞΗ οι μαθητές επιλέγουν ομάδα προσανατολισμού θεωρητική ή θετική, με αντίστοιχα
μαθήματα.
Στη Γ ΤΑΞΗ οι μαθητές επιλέγουν 4 μαθήματα που αντίστοιχα τους οδηγούν σε σχολές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 4 πεδίων: Ανθρωπιστικών. Θετικών, Υγείας και
Οικονομικών/Πληροφορικκής.

Συνοπτικά τι χρειάζεται να γνωρίζω για το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών του ΕΠΑ.Λ.;

Η φοίτηση τόσο στο Ημερήσιο όσο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.

Οι μαθητές στη Β ΤΑΞΗ επιλέγουν τομέα, με αντίστοιχα μαθήματα

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτικών επαγγελμάτων
 • Πληροφορικής
 • Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

Στη Γ τάξη οι μαθητές επιλέγουν ειδικότητα και 4 μαθήματα, 2 γενικής παιδείας, μαθηματικά και γλώσσα για όλους τους τομείς και 2 μαθήματα αντίστοιχα του τομέα τους που τους οδηγούν σε ανάλογες σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα μαθήματα στο Επαγγελματικό Λύκειο περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Τα βιβλία και η διδακτική ύλη είναι διαφορετικά από αυτά του ΓΕΛ.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου.
 • Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το μεταπτυχιακό έτος – τάξη Μαθητείας ;

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, με στόχο την απόκτηση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, Υπεύθυνη ΣΕΠ, Δ ΔΙΔΕ Αθήνα