Παραθέτουμε την αίτηση και άλλους χρήσιμους συνδέσμους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος δεν απαιτείται αίτηση αλλά μόνο υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό φοίτησης (για πρωτοετείς φοιτητές).

<<ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΥ …………….ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ….. >>