Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει σε μια σειρά από Προγράμματα και Διαγωνισμούς στις Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες, πρωτοβουλίες που συντονίζει ο εκπαιδευτικός κ. Γιαννόγκωνας Νικόλαος.

Συνημμένα θα βρείτε σε ένα αρχείο όλα αυτά τα προγράμματα-διαγωνισμούς, ενώ στα επόμενα αρχεία θα βρείτε αναλυτική περιγραφή για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

Εκ της Διευθύνσεως