31
Οκτ
2017
0

Προσφορές για 5νθήμερη εκδρομή σχ. έτους 2017-18

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την 5νθήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης στη Θεσσαλονίκη, μετά από ενδελεχή έλεγχο, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεσή της στο ταξιδιωτικό γραφείο MANESSIS ως οικονομικά και ποιοτικά η βέλτιστη με την πράξη 3/25-10-2017.

Δείτε όλες τις προσφορές και το πρακτικό.