Επισυνάπτουμε τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις!

Επισημαίνεται ότι δεν αναγράφονται τα ονόματα των επιτυχόντων παρά μόνο ο κωδικός του υποψηφίου και η σχολή στην οποία επέτυχε ο καθένας.

224_0552010_GEL 224_0552010_GEL10_2016 (1) 224_0552010_GEL10_2016

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ!!!