Σήμερα Τετάρτη 5/12/2018 και ώρα 12.00 συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσφοράς για την εκπαιδευτική εκδρομή στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες. Η προσφορά που επελέγη ήταν αυτή του τουρ. γραφείου Travel con, όπως φαίνεται και από την Πράξη 6/5-12-2018  που επισυνάπτεται’Πράξη Στρασβούργο acadimos globetrotter manessis mazi travelcon zorpidis