Ομάδα αποτελούμενη από 9 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικούς του σχολείου μας επισκέπτεται αυτές τις μέρες τη Μαδρίτη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με θέμα το Bullying. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 6 χώρες (Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία Πολωνία και Ρουμανία) φιλοξενείται έως και τις 18/1/2019 από το ιδ. σχολείο Mirasur College στο Pinto Madrid!