Οι μαθητές και μαθήτριες

οι εκπαιδευτικοί

και η Διεύθυνση

του 1ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Κορωπίου σας εύχονται:

 «Καλή Ανάσταση»

«Χρόνια πολλά και ειρηνικά»