Οι μαθητές/μαθήτριες που δίνουν ειδικά μαθήματα να επικοινωνήσουν με το σχολείο για να μάθουν που δίνουν την εξέταση του ειδικού μαθήματος, στο οποίο διαγωνίζονται