Οι τελικοί έλεγχοι επίδοσης για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας όλων είναι διαθέσιμα στο σχολείο μας σήμερα Πέμπτη 20/6/2019 μέχρι 13.00΄. Την Παρασκευή το σχολείο λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο του ειδικού μαθήματος των ΑΓΓΛΙΚΏΝ, οπότε δε θα δίνονται έλεγχοι. Από Δευτέρα 24/6 έως Παρασκευή 28/6 οι έλεγχοι θα επιδίδονται από τις 9.00΄ έως 13.00΄.

Τα Απολυτήρια θα επιδίδονται από τη Δευτέρα 24/6 έως την Παρασκευή 38 στους μαθητές/-τριες ή στους εκπροσώπους τους 9.00΄ έως 13.00΄.

Το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.