Καλούνται: 1) οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου σχ. έτους 2018-9, που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις, 2) οι απόφοιτοι, που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2019 και 3) οι απόφοιτοι που επιθυμούν να υποβάλουν μηχανογραφικό με το 10%, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση έως τη Δευτέρα 15/7/2019, ημέρα λήξης της προθεσμίας.