Μέσω αυτής της ανάρτησης σας γνωστοποιούμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ1α/Γ.Π.οικ.15447/05-03-2020) με θέμα: “Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες της εγκυκλίου που παρατίθεται συνημμένα και σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με το σχολείο για πληροφορίες ή οδηγίες.