Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις Οδηγίες για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, που μας απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να αξιοποιηθούν κάποια εργαλεία που αφορούν την ασύγχρονη διδασκαλία.

Εκ της Διευθύνσεως