Οι μαθήτριες/μαθητές της Α τάξης μπορούν να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους στην ηλ. διεύθυνση renagarilidou@gmail.com σε αρχείο word ή pdf με το επώνυμο, το τμήμα και το μάθημα (π.χ. Καψούρης Α ΑΓΓΛΙΚΆ)