Όσες και όσοι, μαθήτριες και μαθητές της Γ΄ τάξης δε θα συμμετάσχετε στις Πανελλαδικές του 2020, υποχρεούστε να αποστείλετε συμπληρωμένη σε όλα τα αντίστοιχα πεδία στο mail του σχολείου την παρακάτω συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Εκ της Διευθύνσεως