Παρακαλούνται οι μαθητές, οι γονείς-κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να μελετήσουν προσεκτικά το παρακάτω συνημμένο υλικό για την επανέναρξη του σχολείου και προκειμένου να είμαστε και να αισθανόμαστε όλοι ΑΣΦΑΛΕΙΣ και προστατευμένοι από τον COVID-19