Σας ενημερώνουμε ενόψει της επαναλειτουργίας της Γ΄τάξης από τη Δευτέρα 11/5/2020, τα τμήματα της άνω των 15 μαθητών θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα με τον κωδικό α και β. (π.χ, Γ1α και Γ1β). Το υποτμήμα με τον κωδικό α θα προσέρχεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί σύντομα για την 1η εβδομάδα επαναλειτουργίας (11/5-15/5) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και το υποτμήμα β Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του υποτμήματος α΄προσέρχονται Τρίτη Πέμπτη και οι μαθητές του υποτμήματος β Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Καρτά τον ίδιο τρόπ, με ενελλαγή των ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υποτμήματα μέχρι και τη λήξη των μαθημάτων (12/6/2020)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή θα υπάρξουν υποτμήματα και σε κάποια τμήματα της κατεύθυνσης, υπάρχει η πιθανότητα κάποιος μαθητής/μαθήτρια του υποτμήματος α Γενικής παιδείας να ανήκει σε υποτμήμα β στην κατεύθυνση ή σε κατεύθυνση που δε σχηματίζει υποτμήματα. Αυτό σημαίνει πως θα έρχεται περισσότερες μέρες και για κάποιες ώρες στο σχολείο, αλλά στην ουσία θα διδάσκεται τις ίδιες ώρες με τους συμμαθητές του. Πρέπει επομένως να δοθεί από τις μαθήτριες και τους μαθητές ιδιαίτερη προσοχή στον παρακάτω χωρισμό σε υποτμήματα, αλλά και στο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει σε επόμενη ανάρτηση.

ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. Γενικής Παιδείας και Αγγλικών: Γ1α: Αγγελή έως και Γκίκας Νικόλαος, Γ1β: Γκίκας Σωτήριος έως Καραβοκυρός, Γ2α: Καραγιαννίδη έως Λάμπρου Σεβαστιανή, Γ2β: Λάμπρου Σπυρίδων έως Μπάρκα Άννα Γ3α: Μουτσάι έως Παπαμιχάλη, Γ3β: Παπαχρήστου Γεώργιος έως Σινγκ Τζάσρατζ, Γ4α: Αμπεντινάι έως Σταύρου, Γ4β : Σωφρόνης έως Χιωτακάκος

ΤΜΗΜΑΤΑ: 2. Κατευθύνσεων: Τα τμήματα Γανθρ1, Γανθρ2, ΓΘετ1, ΓΘετ2 και Γ υγείας θα λειτουργούν καθημερινά (πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα). ΓΟικ-Πληρ α: Αναγνώστου έως Μεγαγιάννης, ΓΟικ-Πληρ β: Μουτσάι έως Τσεκούρας. Η Συνδιδασκαλία στα μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης και κατεύθυνσης Υγείας, θα χωριστού ως εξής: ΓΣυνδ.1α: Αγγελή έως Κουκουφίλιππας, ΓΣυνδ.1β: Λάμπρου Σπυρίδων έως Παπαχρήστου Δημήτριος, ΓΣυνδ.2α: ,Μουτσίδης έως Σωφρόνης ΓΣυνδ.2β: Τόλα έως και Χαμάντ +Μπιμάι Ερίσα