Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την Αίτηση εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2020-21 λήγει στις 16-7-2020. Παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο.