Σας ενημερώνουμε για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου. Παρακαλούμε να τον λάβετε υπόψη σας. Τυχόν παρατηρήσεις-διευκρινίσεις επ’ αυτού να αποσταλούν στοπ mail του σχολείου. Ο κανονισμός δεσμεύει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.