Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το ΦΕΚ3572/ΓΔ4/14-2021, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Ενισχυτικής Διδασκαλίας με προαιρετική συμμετοχή στα Μαθήματα: 1.Ελεύθερο Σχέδιο, 2. Γραμμικό Σχέδιο 3. Γαλλικά 4. Γερμανικά 5. Ιταλικά 6. Ισπανικά 7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Δεδομένου ότι η μαθήτρια έχει δηλώσει ως ειδικό μάθημα για τις Πανελλήνιες τα Γερμανικά, παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμεί στο μάθημα αυτό
Επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ και την ΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΌΝΑ.