Σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν ήδη υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση, ενώ στο διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021 θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2021.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Η διαδικασία για τους Αποφοίτους περιλαμβάνει την ανταλλαγή mail με το σχολείο για να κανονίσουμε συγκεκριμένο ραντεβού για τη μετακίνηση-προσέλευση του υποψηφίου, υπό προϋποθέσεις που περιγράφονται στις Οδηγίες (συνημμένο).

Οι Υποψήφιοι-Απόφοιτοι πρέπει να φέρουν μαζί τους:

1) Η Αίτηση-Δήλωση, την οποία θα βρείτε παρακάτω (επισυναπτόμενη)

2) ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3) ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους,

4) τον Κωδικό Υποψηφίου, ο οποίος φαίνεται στο καρτελάκι που είχατε ως υποψήφιοι. Αν το έχετε χάσει, επικοινωνήστε με το Λύκειο από το οποίο πήρατε το Απολυτήριο.

Παρακαλώ να διαβάσετε πολύ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις ΟΔΗΓΙΕΣ και να επικοινωνείτε για ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο mail@lyk-korop.att.sch.gr. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι το 210 6622282

Για όλα τα παρακάτω επισυναπτόμενα μπορείτε να κάνετε λήψη ή να αντιγράψετε το url και να το επισυνάψετε σε οποιονδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. chrome) και μετά να το κατεβάσετε στον ΗΥ σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του ΥΠΑΙΘ (minedu.gr) και να κατεβάσετε από εκεί την Αίτηση-Δήλωση.