Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες για την υποβολή Αιτήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα συνημμένα παρακάτω έγγραφα