Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ο Αριθμός Εισακτέων και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης ανά Σχολή. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα