Παρακαλώ να ενημερωθείτε σχετικά με τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων για τα προαναφερόμενα μαθήματα καθώς και για το Πρόγραμμα εξέτασης

Εκ της Διευθύνσεως