17
Ιούν
2021
0

Εξεταστικά Κέντρα για τα Ειδικά μαθήματα: 1. Αγγλικά, 2. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, 3. Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Παρακαλώ να ενημερωθείτε σχετικά με τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων για τα προαναφερόμενα μαθήματα καθώς και για το Πρόγραμμα εξέτασης

Εκ της Διευθύνσεως