Συνημμένα θα βρείτε τις ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την επίδοση των παιδιών σας. Θα εισέρχεστε την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα στο link του webex των εκπαιδευτικών από τους οποίους επιθυμείτε να ενημερωθείτε. Τα link θα σας αποσταλούν στα mail σας. Το πρόγραμμα ενημέρωσης ξεκινά από τη Δευτέρα 8-11-2021.

Εκ της Διευθύνσεως του σχολείου