Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10-3-2022 το σχολείο θα λειτουργήσει, μετά από απόφαση της Περιφέρειας μέσω webex σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Εκ της Διευθύνσεως