ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η παραμέληση της εγγραφής στη νέα σχολική χρονιά μπορεί να σημαίνει ότι η μαθήτρια ή ο μαθητής θα βρεθεί σε άλλο σχολείο, όπου υπάρχει κενή θέση. Γι’ αυτό πρέπει να σπεύσετε για την ανανέωση της εγγραφής. Επίσης μέχρι 9/9/2022 πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο τα εξής έγγραφα: 1. Αποδεικτικό Ηλ. εγγραφής (που το κατεβάζετε από το e-eggrafes), 2. Αίτηση εγγραφής και 3. Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα (θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου)

Εκ της Διευθύνσεως