Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το συνημμένο έγγραφο που αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του Covid 19, εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Το συνημμένο αφορά και τον τρόπο δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών που απουσιάζουν από το σχολείο ως κρούσματα ή ύποπτα κρούσματα.