Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 20/10/2021 την 3η και 4η ώρα εκδήλωση με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής εκδήλωση για το Γ1 τμήμα του σχολείου μας με θέμα το Κάπνισμα και με εισηγήτριες τις κ. κ. Μαχίνα και Παπάζογλου, τις οποίες και ευχαριστούμε θερμότατα για την ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας και για την παρουσίαση.