Σήμερα Παρασκευή 11-11-2022 μαθήτριες και μαθητές του σχολείου μας και από τις τρεις τάξεις συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Μαθηματικών “Θαλής” υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των καθηγητών του σχολείου μας κ. κ. Σπαντιδάκη Μαρίας και Γούλα Ευάγγελου. Ευχόμαστε στα παιδιά μας που πήραν μέρος στο διαγωνισμό καλή επιτυχία!