Είναι για εμάς πολλή σημαντική η υποστήριξή σας  σε κάθε δραστηριότητα της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια όπου όλοι θα βάλουμε το λιθαράκι μας για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να εξελιχθούν σε συναισθηματικό και σε πνευματικό επίπεδο. Η επικοινωνία και η καλή συνεργασία μεταξύ μας είναι η βάση της προσπάθειάς μας. Με αυτό το σκεπτικό, δημιουργήσαμε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε πιο άμεσα μαζί σας και εσείς να έχετε μία πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για το πώς λειτουργεί το σχολείο και για τις δραστήριότητές του.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να ακούσουμε τις απόψεις σας και να συζητήσουμε τις απορίες και τις αντιρρήσεις σας.