Συμφωνα με την Τροποποίητικη 155689 /ΓΔ4 /15-11-2020 υ.α.της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β΄ 3882)

ΩΡΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
8:15 – 9:00 8:00 – 8:40
Διάλειμμα 5’ Διάλειμμα 10’
9:05 – 9:50 8:50 – 9:30
Διάλειμμα 10’ Διάλειμμα 10’
10:00 – 10:45 9:40 – 10:20
Διάλειμμα 10’ Διάλειμμα 10’
10:55 – 11:40 10:30 – 11:10
Διάλειμμα 10’ Διάλειμμα 10΄
11:50 – 12:35 11:20 – 12:00
Διάλειμμα 5’ Διάλειμμα 10’
12:40 – 13:25 12:10 – 12:50
Διάλειμμα 5’ Διάλειμμα 10’
13:30 – 14:10 13:00 – 13:40