Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας είναι ένας πολυχώρος μάθησης.