Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιους συνδέσμους που ίσως φανούν χρήσιμοι σε κάποιους.

 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας
 2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 3. ΚΕΔΑΣΥ
 4. ΚΕΘΕΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
 5. Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”
 6. Δήμος Κρωπίας
 7. Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ»
 8. Κοινωνική Υπηρεσία
 9. Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας
 10. Κοινωνικές Δομές κατά της φτώχειας (Παντοπωλεία, Συσσίτιο, Φαρμακείο)
 11. Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων
 12. Μέριμνα για τα αδέσποτα του Δήμου