Το σχολείο μας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Let’s meet in the cultural and spiritual places”, είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του ιστοχώρου του έργου.

Ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας WordPress και μπορείτε να τον επισκεφθείτε στη διεύθυνση ourcultureandspirit.com